BNM 2015

Name Gruppe Platz
Katharina Nachwuchs B U14 19.
Ronja K. Nachwuchs B U16 2.
Lisa W. Nachwuchs B U16 4.
Sophia Nachwuchs B U16 5.
Luisa Nachwuchs B U16 7.